Dibahagikan kepada tiga (3) bidang utama iaitu:

 1. Perkhidmatan Klinik dan Rawatan Perubatan 
  Menawarkan perkhidmatan perubatan bagi pesakit luar khusus kepada warganegara Malaysia yang ingin mendapatkan rawatan melalui kaedah pembayaran tunai dan juga klinik panel kepada syarikat-syarikat terpilih
 2. Perkhidmatan Kemudahan Perubatan dan Kesihatan 
  • Perkhidmatan ‘outsource’ dalam industri perubatan dan kesihatan
  • Konsultansi berkaitan perubatan dan kesihatan
  • Pemeriksaan kesihatan bagi bakal pelajar IPTA/S dan bakal pekerja yang memerlukan laporan medical checkup
  • Pemeriksaan kesihatan bagi pekerja pesisir pantai (Offshore)
 3. Pentadbir Kemudahan Perubatan dan Kesihatan 
  Menawarkan perkhidmatan pengurusan perubatan dan kesihatan sebagai pentadbir pihak ketiga (Third Party Administrator) bagi organisasi awam dan swasta untuk mendapatkan rawatan di klinik dan hospital panel yang dilantik melalui kaedah self-funding dan juga insurans.