1
Menjadikan klinik PUSRAWI sebagai premier panel kepada syarikat-syarikat konglomerat, syarikat berkaitan Kerajaan, syarikat-syarikat swasta terpilih
2
Mensasarkan pembukaan 3 buah klinik baru setiap tahun
3
Membuka klinik OSHA bagi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan untuk pekerja pesisir pantai (Offshore)
4
Menerokai bidang pengurusan perubatan dan kesihatan iaitu menjadi Third Party Admin
5
Menawarkan perkhidmatan ‘outsource’ dalam industri perubatan dan kesihatan
6
Mensasarkan untuk menubuhkan hospital swasta di bawah jenama MAIWP Healthcare